Skip to main content

Geschiedenis

 Al drie generaties brandt onafgebroken het smidsvuur in Smederij Tijhuis en Zn. Toen Anton Tijhuis in 1921 zich als smid in Almelo vestigde, was het ambacht nog een algemeen en normaal verschijnsel. Paarden werden in de smederij beslagen, aannemers bestelden er muurankers, hang- en sluitwerk, deurklinken en boeren lieten hun landbouwwerktuigen door de smid repareren.

Ook de tweede generatie, Gerrit Tijhuis, kende het vak van smid als geen ander en maakte constructiesmeedwerk, machines en voerde reparaties uit. Dat vak droeg hij op zijn beurt weer over zijn zoon John Tijhuis, thans de derde generatie. Nog altijd met hetzelfde smidsvuur en op het aambeeld dat opa in 1921 al gebruikte, worden in de smederij thans uiteenlopende opdrachten uitgevoerd. Van restauratie tot fraaie nieuwe hekwerken.

Met een kwaliteit en uitstraling die de liefde en het vakmanschap van drie generaties smeden bewijzen!